Adatvédelem

1. Bevezetés

 1. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban az Pharmaroad Distribution Hungary Kft. (továbbiakban Szolgáltató) kinyilvánítja azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatot, illetve bemutatásra kerülnek azok a szolgáltatások, melyek során a Szolgáltató honlapjának látogatóiról személyes adatokat a Szolgáltató kér. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket, hogy a Szolgáltató milyen célokra, és hogyan használja fel a honlapja látogatói által rendelkezésre bocsátott adatokat, illetve azt, hogy a Szolgáltató hogyan biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.
 2. A Szolgáltató honlapján történő böngészés során a látogató egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik. A Szolgáltató honlapján található szolgáltatások igénybevételéhez nem szükséges a látogató előzetes azonosítása, így ezen szolgáltatások tartalmához történő hozzáféréshez a látogató személyes adatot nem szolgáltat.
 3. A Szolgáltató honlapja meghatározott részei megtekintésének feltétele, a látogató személyének azonosításra szolgáló információk rendelkezésre bocsátása, megadása, melynek során a felhasználó egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait azonosítás céljából a Szolgáltató nyilvántartsa. Amennyiben a látogató akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.
 4. Jelen nyilatkozat kialakításakor a Szolgáltató figyelembe vette különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Szolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat.
 5. A Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
 6. A Szolgáltató számára kiemelt fontosságú cél a honlapja látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Szolgáltató elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 7. A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Szolgáltató szolgáltatásai minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
 8. A Szolgáltató a honlapját látogatóitól különleges adatot nem gyűjt, amely a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkoznak.
 9. A Szolgáltató birtokába kerülő a honlapját látogatók személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

2. Adatvédelmi irányelvek, értelmező rendelkezések:

 1. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok
  Szolgáltató egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez a felhasználóknak regisztrációs kérdőívet, formanyomtatványt kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a Szolgáltató a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadása azért szükséges, hogy a Szolgáltató statisztikai adatokat nyerjen a felhasználókról, melynek segítségével a honlapon igénybe veheto szolgáltatások a felhasználók érdeklődésének megfelelően továbbfejleszthetők.
 2. A felhasználók egyedi azonosítására alkalmas adatok
  A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) a Szolgáltató kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes engedélye nélkül - a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatáskínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küld felhasználóinak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azon szolgáltatások nyújthatóak számára, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene. A Szolgáltató szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.
 3. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok
  A Szolgáltató a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
 4. A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Szolgáltató minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 5. A személyes adatok változtatása, törlése
  Amennyiben a Szolgáltató honlapjának bármely látogatója kéri, hogy személyes adatait törlésre kerüljön a Szolgáltató rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt a Szolgáltató haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisból a megfelelő, a látogató által megjelölt adatok törlésre kerülnek. Ön bármikor kérheti adatainak törlését a Pharmaroad Distribution Hungary Kft.(1037 Budapest, Bécsi út 77-79.) címre írott levélben, vagy a info (kukac) prd-hungary (pont) hu címre küldött e-mailben.
 6. Személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

  a.Naplóállományok (logfile-ok)
  A Szolgáltató szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészoprogram típusát. Ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásait esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a Szolgáltató a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

  b.Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)
  A Szolgáltató szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, melyeket a Szolgáltató honlapjának látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra a Szolgáltató azt nem veszi igénybe. A honlap látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a honlapot üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató elozetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

  c. Linkek
  A Szolgáltató szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  d. Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok
  A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a Szolgáltató a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet) kér. A Szolgáltató regisztrációhoz kötött egyes szolgáltatásait kizárólag orvosoknak, illetve gyógyszerészeknek kínálja, ezért a regisztráció során különösen az orvos, illetve a gyógyszerész nevét, pecsétszámát/ működési nyilvántartási számát, orvos esetében szakterületét, illetve a felhasználó által megadott e-mail címet, valamint a választott felhasználói nevet kéri, illetve tárolja. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. A regisztráció során megadott adatok kezelésére vonatkozó bovebb szabályok a regisztrációs weboldalon oldalon találhatók. A regisztráció célja bizonyos információk, illetve dokumentumok kizárólag orvosok, illetve gyógyszerészek számára történő hozzáférhetősége, elérhetősége. A sikeres regisztráció feltétele az 5 számjegy kombinációjából álló pecsét-, illetve működési nyilvántartási szám megadása, és a megjelenő adatvédelmi tájékoztató elfogadása. A Szolgáltató regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Szolgáltató-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.