Jogi nyilatkozat

A honlapon található anyagok, dokumentumok felhasználása kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra engedélyezett. Ezen engedély ellenében a felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely
a honlapon található anyag, dokumentum illetve ezek másolata a szerzői, védjegy és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt áll. Ezen anyagok, dokumentumok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, szerzői, védjegy, adatvédelmi jogok megsértése, és egyéb jogellenes cselekmények alapján kártérítést vonhat maga után.
A honlapon található valamennyi védjegy, szolgáltatás és logo védjegy-, illetve jogi oltalom alatt áll. Semmilyen a honlapon található információ nem tekinthető - a tulajdonosok írásbeli hozzájárulása nélkül - a szabadalmak vagy a védjegyek felhasználásának engedélyezésének.

A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG ÖNMAGÁBAN ÉRTELMEZENDŐ, ÍGY NEM TEKINTHETŐ SEMMILYEN KIFEJEZETT, VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSNAK, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A FORGALOMBA-
HOZHATÓSÁGOT, VALAMELY KÜLÖN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉS A JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉST.